DIN PARTNER PÅ GRAN CANARIA

Norlegal Advokat er fast etablert på sydsiden av Gran Canaria. Vi bistår med løpende rådgivning til nordmenn (og skandinaver), enten de befinner seg på øya eller et annet sted i verden.

Vi legger vekt på å ha kvalitet i alt vi gjør, slik at din opplevelse av å være prisgitt lovverk og byråkrati i et fremmed land blir den beste.

Vi samarbeider med et nettverk av spanske spesialister – både økonomer, skatteeksperter og jurister – der vi har kvalitetssikret deres kompetanse på forhånd.

«Hvor utgangspunktet er galest, blir ofte resultatet originalest» skrev Henrik Ibsen i Peer Gynt. På få steder i verden gjelder dette mer enn i Spania.

Vår jobb er å sørge for at resultatet blir godt, og da er første bud både å besørge at starten blir riktig, og at «toget» ikke sporer av underveis.

Enten du skal investere i eiendom, eller du planlegger å selge, vær definitivt varsom med hvem du engasjerer og inngår avtaler med. Det er absolutt IKKE som i Norge der eiendomsmeglere kan holdes både juridisk og økonomisk ansvarlig.

Likeledes stilles det absolutt ingen faglige krav til å ha lov til å kalle seg skatterådgiver.

En første telefonhenvendelse til oss koster ingenting, og gode råd kan godt være gratis.